Avusturya Vatandaşlık Şartları

Avusturya vatandaşlığı için nasıl bir yol izlenmelidir?

Avusturya’da genel olarak 5 yıl yasal ve sürekli ikamet, oturma izni olmalı

Adli Sicil kaydı

Yargısal kınama olmamalı

Bekleyen ceza davası olmamalı

Özel hukuka aykırı olan ağır idari suçların olmaması

Yeterli maddi imkanlara sahip olmak

Başvuru tarihinden önceki son 6 yıl içinde ortalama 36 aylık bir süre boyunca edinim, gelir, adli nafaka veya sigorta yardımlarından elde edilen kendi sabit ve düzenli kazançlarının kanıtı. Aile yardımı, çocuk bakımı desteği vb. gibi transfer ödemeleri gelir olarak kabul edilir.

İstisna: Bir kimsenin hatası olmaksızın geçimini sürekli olarak güvence altına alamaması durumunda (örn. sakatlık, kalıcı ciddi hastalık) kişinin kendi sabit ve düzenli kazancına dair herhangi bir kanıt gerekli değildir.

Almanca dil becerileri ve demokratik sistem ve bundan kaynaklanan temel ilkeler ile Avusturya ve her ilin tarihi hakkında temel bilgiler

Entegrasyon Sözleşmesinin 2. modülünü yerine getirerek Almanca dil becerilerine ilişkin kanıt 

Avusturya’nın demokratik sistemi ve bundan kaynaklanan temel ilkelerin yanı sıra Avusturya ve her ilin tarihi hakkında İl Hükümeti önünde yazılı bir sınav (çoktan seçmeli sorular) veya “Tarih ve Sosyal Bilimler” derecesi ile ilgili kanıt 8’de inci istisnalar uygulanmadığı sürece bir alt orta okul sınıf düzeyi, (örneğin minör Avusturya okulu katılıyor)

14 yaşın altındaki küçükler ve zihinsel veya fiziksel sağlık durumunun kötü olduğunu iddia eden kişiler için istisnalar (özellikle konuşma ve işitme bozukluğu)

Avusturya Cumhuriyeti’ne karşı olumlu tutum ve kamu barışı, düzeni ve güvenliği için herhangi bir tehlike bulunmadığının garantisi

İkametgahın feshi ile ilgili devam eden bir işlem olmamalı.

Mevcut ikamet yasağı veya uygulanabilir iade kararı olmamalı.

Son 12 ay içinde tahliye kararı ve doğrudan giriş yasağı olmamalı

Herhangi bir aşırılık yanlısı veya terörist grupla yakın ilişkisi olmamalı.

Avusturya Cumhuriyeti ile uluslararası ilişkiler önemli ölçüde etkilenmemeli ve Avusturya Cumhuriyeti’nin çıkarlarına zarar verilmemelidir