Ankara Anlaşması Son Durum

Ankara Anlaşması Son Durum
Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA), Türk vatandaşlarının kendilerini Birleşik Krallık’ta işçi olarak veya bir işyerinde kurmalarına izin verir. Ayrıca Birleşik Krallık’ta ikamet haklarına sahip olmalarına da izin verir. Eski 1973 hükümleri tüm ECAA uygulamaları için geçerlidir ve başvuru sürecini daha esnek hale getirir.

 

Ancak, Birleşik Krallık göçmenlik yasalarını ihlal ettiği tespit edilen bir başvuru sahibinin ECAA’dan faydalanması engellenir. Bu tür durumlarda, başvuru sahibi halihazırda işletilmekte olan puana dayalı sisteme tabi tutulacaktır.

 
ECAA Serbest Meslek Sahibi Vizeleri
Türk vatandaşları, serbest meslek sahibi olmak ve Türk ECAA iş kategorisi altında bir iş kurmak istiyorlarsa Birleşik Krallık’a başvurabilir veya burada kalabilirler. İçişleri Bakanlığı’nın başvuru sahibinin buna uygun olduğuna ikna olması için, başvuru sahibinin:
Önerilen işi kurmak için gerekli becerilere ve beceriye sahip olmak;
Önerilen işi kurmak ve yürütmek için gerekli fonlara sahip olmak; ve
Çalışma izni gerektiren ek istihdama ihtiyaç duymadan kendilerini geçindirebilecek yeterli kar elde etme kapasitesine sahip olmak.
ecaaYayınlanan yönergelere uygun olarak, yukarıdaki önlemlerin karşılanması halinde, başvuru sahibine ilk 12 aylık bir süre için kalma izni verilecektir. Başvuru sahibi daha sonra aynı kategori altında bir uzatma başvurusunda bulunabilir. Bu uzatma başvurusu üzerine, yukarıdakilere benzer gereksinimleri karşılamaları gerekir: iş zaten kurulmuş olmalıdır; işi yürütmek için yeterli fon olması gerekir; ve kar, ek ücretli iş üstlenmek zorunda kalmadan başvuru sahibini destekleyecek kadar yüksek olmalıdır. Bu kriterler karşılanırsa, üç yıllık bir vize uzatma verilecek.

Birleşik Krallık’ta dört yıl ECAA iş adamı olduktan sonra, bir kişinin süresiz kalma izni talep etmesi mümkündür. Bunun nedeni, başarılı bir şekilde bir işi yürütebileceklerini ve ülkede kalıcı olarak yerleşebileceklerini göstermiş olmalarıdır.

 

ECAA kapsamında serbest meslek sahibi bir Türk iş adamı olarak başvurmak isteyen bir Türk vatandaşıysanız, lütfen ECAA Ankara Anlaşması sayfalarımızı ziyaret edin.
ECAA Türkiye İşçi Vizeleri
İngiltere’de yasal olarak çalışan bir Türk vatandaşı, daha uzun süre kalmak için vize uzatma başvurusunda bulunabilir. Uzatma hakkına sahip olmak için, Birleşik Krallık’ta yasal olarak çalışmalarına izin veren geçerli bir vizeye (örneğin bir au pair vizesi veya bir Kademe 1, Kademe 2 veya Kademe 4 vizesi) sahip olmaları ve aynı işveren için çalışmış olmaları gerekir. bir yıl boyunca (sürekli). Başvuru sahibi vize uzatma başvurusunda başarılı olursa, Türk ECAA çalışanı olarak Birleşik Krallık’ta kalmasına izin verilecektir. Ancak, ankara anlaşması son durum bilgilerine göre bu kategori altındaki bir başvuru sahibi süresiz oturma izni başvurusunda bulunamaz.

 

 

Bir Türk ECAA çalışanı, aynı mesleğe devam ettiği sürece kesintisiz üç yıl çalıştıktan sonra işverenlerini değiştirebilir. Dört yıl sonra, işçi herhangi bir meslekte ve herhangi bir işveren tarafından çalıştırılabilir.

Bir kişi İngiltere göçmenlik yasalarını ihlal ettiyse, Birleşik Krallık’ta ECAA çalışanı olarak çalışamaz.