Almanya Vatandaşlık Şartları

Almanya vatandaşlık şartları nelerdir? Bunun için bir kişinin Almanya’da yasal olarak en az sekiz yıl yaşamış olması ve uygun oturma iznine sahip olması gerekir. Uyum kursunu başarıyla tamamlayan yabancılar, yedi yıl sonra vatandaşlığa kabul edilebilirler. Vatandaşlığa kabul edilmek isteyen kişilerin ayrıca Almanya anayasasına bağlı olduklarını beyan etmeli. Yeterli Almanca bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Almanca bilgisi, topluma entegrasyon için önemli bir ön koşuldur. Adaylar, Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki (vatandaşlığa kabul testi) yasal sistem, toplum ve yaşam koşullarına aşina olmalıdır. Kendi kontrolleri dışındaki koşullar dışında, sosyal yardıma başvurmadan geçimini sağlamalıdır.  Ayrıca, önceki vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekir. Bununla birlikte, belirli durumlarda veya belirli insan grupları için, çoklu vatandaşlık düşünülebilir.

Özel statüye sahip kişilere ( yerinden edilmiş yabancılar ve vatansız kişiler ) özel kurallar uygulanır. Bu kişilerin vatandaşlığa kabul edilmelerini kolaylaştırır.  

Yerel vatandaşlığa kabul makamınız, vatandaşlığa kabul için uygun olup olmadığınızı ve nasıl başvuracağınızı size söyleyebilir.

Almanya’da daimi ikametgah olarak yaşadığınızda, Almanya vatandaşı olarak kalifiye olmazsınız. Bu, statünüze bazı kısıtlamalar getirir. Bu nedenle Almanya’da daimi ikamet edenlerin çoğu Alman vatandaşlığı ister.

Alman vatandaşlığına sahip olmak size vatandaş olmayanların sahip olmadığı hak ve özgürlükleri verir. Alman vatandaşı olarak şu fırsatlara sahip olacaksınız:

 • Oy kullanma hakkı.
 • Serbest dolaşım hakkı
 • Toplanma ve dernek kurma hakkı
 • Konsolosluk koruma hakkı
 • Alman iş piyasasına sınırsız erişim
 • Memur olma hakkı vb.

Alman anayasasına göre hakların yanı sıra, her Alman vatandaşının sahip olduğu yükümlülük ve görevlere de sahip olacaksınız. Buna toplumla bütünleşme, tüm yasalara saygı ve itaat ve hatta potansiyel Alman askerliği dahildir.

Vatandaşlığa Kabul için Alman Vatandaşlığı Gereksinimleri

Vatandaşlığa kabul edilmek için yerine getirmeniz gereken şartlar şunlardır:

 • Almanya’da oturma izniyle en az sekiz yıl yaşamış olmalısınız veya
 • Almanya’da oturma izniyle yedi yıl yaşamış ve bir entegrasyon kursuna gitmiş olmalısınız (özel entegrasyon koşullarında bu süre altı yıl olur)
 • En az B1 Almanca dil yeterliliğini kanıtlamalısınız.
 • Devletten herhangi bir yardım almadan kendinizi ve ailenizi maddi olarak geçindirebilecek durumda olmalısınız.
 • Suç kaydı olmayan yasalara saygılı bir vatandaş olmalısınız.
 • Vatandaşlık testini geçmelisiniz.
 • Daha önceki vatandaşlıklarınızdan vazgeçmelisiniz.

İkamet kayıtlarınız devlet sisteminde olduğundan bu, yerine getirilmesi kolay bir gereklilik olacaktır. Finansal istikrar için, finansal durumunuzu belirten banka hesap özetleri ve diğer belgeleri gönderebilirsiniz. Ek olarak, diğer ülkenin izin vermediği veya vazgeçmenin imkansız olduğu durumlar dışında, önceki tüm vatandaşlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekir. Bu imkansızlık, Suriye gibi çatışmalara dahil olan birçok ülke için geçerlidir.

Bu durumda test yoluyla kanıtlamanız gereken en önemli gereksinimlerden biri dil yeterliliğinizdir. Aşağıdaki belgelerden herhangi birini sağlamalısınız. Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’nin gerektirdiği B1 seviyesine kadar Almanca bildiğinizi kanıtlayabilirsiniz:

 • Almanca dil sertifikası.
 • “DTZ – Göçmenler için Almanca Sınavı” gibi bir entegrasyon kursu aracılığıyla aldığınız bir sertifika.
 • Bir Alman ortaokulunu bitirdiğinizi kanıtlayan bir sertifika.
 • Bir Alman lisesinde kabul belgesi.
 • En az dört yıllık Almanca eğitimini geçer not ile tamamladığınızı gösteren bir sertifika.
 • Almanca yüksek öğrenim derecelerinin tamamlandığının kanıtı.

Dil yeterliliğinizi kanıtlayan herhangi bir belgeniz yoksa, vatandaşlık makamınız tarafından yürütülen bir devlet dil sınavını tamamlayabilirsiniz. Her iki durumda da, vatandaşlığa kabul veya başka herhangi bir Alman vatandaşlığına hak kazanmak için gerekli Almanca seviyesine sahip olmalısınız.